Propagačné video

Kvalitne spracované video je silný komunikačný nástroj; jednak ako marketingový nástroj ale i ako kanál vnútropodnikovej komunikácie. Najväčšou výhodou je schopnosť poskytnúť veľké množstvo informácií zvukom i obrazom, za relatívne krátky čas. Tieto sú podávané vždy v rovnakom rozsahu, štruktúre, je možné sa k nim vrátiť, či ich elektronicky šíriť. Toto sa oplatí zúročiť pri interných školeniach, návodových a inštruktážnych videách.

Pútavá forma je dôležitá najmä pri prezentovaní firmy, jej kultúry a základných hodnôt ale i pri predvádzaní nových výrobkov.

Postup realizácie propagačného videa

Naša produkcia vám pomôže a poradí jednak s prípravou firemných a produktových prezentácií, ale i s inštrukážnymi a školiacimi viedami. Tieto sú vždy šité na mieru pre vašu firmu. Natáčanie je realizované technikou s rozlíšením HD a FHD.

1 Zadanie projektu

Rokovania s klientom, príprava scenáru/storyboard

2 Lokalita

Výber vhodnej lokality pre natočenie propagačného videa

3 Kalkulácia

Príprava cenovej ponuky k požiadavkám zákazníka

4 Realizácia projektu

Natáčanie v dohodnutých lokalitách, hrubý strih

5 Postprodukcia, colorgrading

Výber licencované hudby a hovoreného slova, finálne úpravy a konzultácie so zákazníkom

6 Odovzdanie videa klientovi

Video umiestnené na profesionálnom serveri Vimeo v najvyššej kvalite

Cena za propagačné video

od 70.00€/15 min.

UKÁŽKY FIREMNÝCH VIDEÍ

Naši spokojní klienti

clientlogo12-grayclientlogo18-grayclientlogo13-grayclientlogo14-grayclientlogo19-grayclientlogo11-grayclientlogo16-grayclientlogo20-gray