Pri DVD je kvalita obrazu iba 576p

napr: Púchov

Pre výber vhodného balíka musíš najskôr vybrať udalosť.

"Na mieru" zvoľte iba ak chcete služby kombinovať.

"Vlastný" zvoľte iba ak chcete služby kombinovať.

"Iné podujatie" napr. meniny, športový zápas....

napr: Púchov

Pri DVD je kvalita obrazu iba 576p

CAPTCHA image

Toto nám pomáha predchádzať spamu, ďakujeme.

Všeobecné podmienky

Ako objednať naše služby?

Pred Vašim finálnym rozhodnutím a záväznou objednávkou Vám radi zodpovieme na akékoľvek Vaše otázky, prípadne po dohode dáme k nahliadnutiu už hotové práce. Je mimoriadne dôležité aby ste mali predstavu o kvalite výsledného produktu a na základe toho zistili, či naša práca zodpovedá Vašim predstavám. Vaša objednávka je záväzná podpísaním zmluvy o dielo.

Produkcia diela

Pri natáčaní a strihu sa zaväzujeme spracovať dielo podľa našich najlepších schopností s prihliadnutím na okolnosti ovplyvňujúce výrobu diela. Zároveň si vyhradzujeme právo na vlastný výber z nasnímaných záberov, zostavenie strihovej skladby, postupnosti použitých záberov a tiež výber hudobného podkladu použitého v diele v záujme subjektívne najlepšieho dosiahnuteľného výsledku a tiež v záujme neporušenia autorských práv tretích osôb. Počas spracovania máte možnosť ovplyvňovať výber záberov, napr. spísaním zoznamu čo určite vo Vašom  videu mať nechcete, prípadne čo určite chcete. Zároveň nám môžete dodať výber hudby s ktorou budeme pracovať.

Dodanie a platba

Cena za dielo sa platí pri odovzdaní diela na dobierku, alebo prevodom na účet pred zaslaním/odovzdaním diela, keď Vám oznámime, že dielo je pripravené. Počas svadobného dňa sa uhrádzajú cestovné náklady + suma 100EUR, ktorá je odpočítaná z celkovej sumy za video. Presnejšia špecifikácia platby je dohodnutá v zmluve.

Reklamácia a úpravy hotového diela

Máte právo na bezplatnú opravu diela v prípade, že sa jedná o technickú vadu diela alebo objektívne chyby v diele, ako napr. nefunkčný zvuk či obraz spôsobený chybou pri strihu alebo postprodukcii, či iné technické vady znemožňujúce obvyklé využitie diela. Po odovzdaní prác zásahy do obsahovej časti diela pokiaľ sa nejedná o objektívne chyby nie sú možné.

Ako postupovať pri digitalizácií?

Vyberte si v objednávke službu DIGITALIZÁCIA. Po našom potvrdení k Vám pošleme kuriéra, ktorý videokazety vyzdvihne, alebo nám ich odovzdajte priamo v sídle spoločnosti. My Vám kazety zdigitalizujeme a nahráme na médium podľa Vašej objednávky. Následne Vám VHS kazety odošleme kuriérom priamo domov spolu so zdigitalizovaným záznamom na naše náklady.

Potrebuješ pomoc s objednávkou služieb? (+421) 903 628 478 alebo E-MAIL